چهاردهم آپریل امسال مصادف است با بیست و پنچمین سالگرد عملیات نسل کشی انفال در کردستان عراق. این عملیات در سال ۱۹۸۸ در هشت مرحله توسط رژیم بعث عراق صورت گرفت و طی آن دست کم ۱۸۲ هزار نفر کشته شدند. انفال نام سوره‌ای است در کتاب مقدس مسلمانان و در لغت به معنی غنائمی آمده که در جنگ با کفار از آن‌ها گرفته می‌شود. عملیات انفال از سوی پارلمان دولتهای انگلیس و سوئد به عنوان «نسل کشی علیه کردهای عراق» به رسمیت شناخته شده است. 
“کاوه قریشی “

چه زیباست محبوب من 
در جامه ی همه روزی خویش 
با شانه ی کوچکی در مویش ! 
هیچ کس آگاه نبود که او این چنین زیباست . 
ای دختران آشویتس 
ای دختران داخاو 
ای دختران نوگرە سلمان
شما محبوب زیبای مرا ندیده اید ؟ 
در سفری بس دراز بدو بر خوردیم ، 
نه جامه ای بر تن داشت 
نا شانه ای در موی 
چه زیباست محبوب من 
که چشم و چراغ مادرش بود 
و برادر سراپا غرق بوسه اش می کرد! 
هیچ کس آگاه نبود که او این چنین زیباست . 
ای دختران ماوت هازن 
ای دختران بلزن 
ای دختران توپز آوا 
شما محبوب زیبای مرا ندیده اید؟ 
در میدانگاهی یخزده بدو برخوردیم 
شماره یی بر بازوی سپیدش داشت 
و ستاره ی زردی در قلبش… 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)