نمایشنامۀ آموزشی رادیوئی برای پسران و دختران

۱۹۳۰

ترجمۀ حمید محوی

گاهنامۀ هنر و مبارزه. پاریس. ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۹

 

با اعلام نافرمانی مدنی از قوانین و موازین کپی رایت برای ترجمۀ آثار به زبان فارسی و انتشار آزاد و رایگان در انترنت

منبع :

Bertolt Brecht. Théâtre complet.2. Le Vol au-dessus de l’océan. Ed Arche 1980

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)