بازی بازی، با داده هم بازی! بیاین معلوماتتون در مورد داده و اطلاعات را به چالش بکشید. با دوستاتتون هم به اشتراک بذارین:

زباله داده: دانشتان پیرامون داده را بیازمایید

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)