اینفوگرافیک امنیت اینترنت این هفته وب‌سایت کنش‌تک به آگاهی درباره تبلیغ‌افزار اختصاص دارد. بیشتر کاربران اینترنت روزانه با تبلیغ‌افزارها روبرو می‌شوند اما نمی‌دانند که این ابزارها چه تهدیدی برای آنها هستند، و چگونه باید از دستگاه و اطلاعاتشان در برابر تبلیغ‌افزار‌ها محافظت کنند.

برای دیدن اینفوگرافیک با کیفیت مطلوب روی آن کلیک کنید:

اینفوگرافیک چه چیزهایی درباره تبلیغ‌افزار باید بدانیم؟

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)