ا
سركوب،شكنجه،اعدام اولين اقدام رژيم خميني از همان آغاز به قدرت رسيدن در سال١٣٥٧ بود.مقامات ايران علنأ از احكام شلاق،قطع عضو و ساير مجازات هاي بي رحمانه كه مصداق شكنجه هستند دفاع ميكنند.رژيم ايران قوانين مجازات اسلامي كه متكي به ١٤٠٠ سال پيش است را به عنوان حدود الهي و پايبندي به اسلام توصيف مي كند اما هيچگاه به اين پاسخ نمي دهد كه چرا اين اعمال غير انساني از جمله سنگسار،مطابق با قوانيني كه در اسلام و قران نوشته شده نيست.در خقيقت رژيم ايران به اسم دين اسلام مردم را سركوب مي كند و حاكميت خود را حفظ مي كند.از اين قوانين نيز جهت ايجاد ترس و ارعاب مردم و خنثي كردن صداي مخالفان سياسي و معترضان در ايران استفاده مي كند.در چهار دهه گذشته بحران هاي اجتماعي به دليل سوء مديريت رژيم ايران گسترده تر شده است.فقر،فحشاء،تكدي گري…نمونه هايي از بحران هاي اجتماعي هستند كه مردم ايران با آن مواجه اند.مقامات ايران به جاي حل مشكلات اجتماعي و بهبود وضعيت پاسخ آن را با اعمال مجازات هاي بي رحمانه و قرون وسطايي به اسم اسلام مي دهند.همچنين ايران جزء چهار كشور از جمله پاكستان،عراق و يمن است كه از سال ٢٠١٣تاكنون كودكان زير ١٨ سال را اعدام مي كند.ايران تنها كشوري است كه هزاران زن در آن به خاطر مخالفت اعدام شده يا در زير شكنجه به قتل رسيده اند.در تابستان سال١٣٦٠ قتل عام مخالفان سياسي بر اساس فتواي خميني كه خواهان نابودي تمام مخالفين بخصوص مجاهدين خلق ايران بود صورت گرفت.بيش از ٣٠٠٠٠ زنداني سياسي در سال ١٣٦٠ قتل عام شدند و پيكرهاي آنان توسط كاميون منتقل و در گورهاي دسته جمعي دفن شدند.مقامات ايران هرگز به اين قتل عام ها اعتراف نكرده اند و خانواده ها عليرغم گذشت ٣٠ سال از اعدام فرزندانشان از محل دقيق آنها اطلاعي ندارند.پس از انتخابات ٨٨ نيز هزاران نفر از معترضان بازداشت شدند و به بازداشگاه كهريزك منتقل شدندو ده هاتن از معترضان و فعالان محيط زيست در زندان به قتل رسيدند .زهرا كاظمي،ترانه موسوي،امير جوادي فر،ستار بهشتي،سارو قهرماني …از جمله كساني هستند كه در تجمعات اعتراضي جان خود را از دست داده اند.
به اميد آزادي ايران و سرنگوني رژيم فاسد جمهوري اسلامي

مريم خاتمي

  • Maryam.khatami83@gmail.com

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)