من اصغر مهدیزاده مدت ۲ سال است که در کشوره سوئد اعلامه پناهندگی کرده‌ام و با تقاضای من مخالفت شده و ادارهٔ مهاجرت سوئد مرا وادار به برگشت به ایران کرده است اکنون این سوال را از آقای‌ احمد شهید دارم که هر روزه در رسانه‌ها علم میکنند ایران کشوری است ناقض حقوق بشر و ساکنان آن دارای امنیت اجتماعی نیستند و مدتی‌ است که پافشاری میکنند تا از ایران بصورت حضوری دیدن کنند و از وزیت حقوق بشر در ایران برایه سازمان ملل گزارش تهیه کنند . آقای احمد شهید روی سخن ما با شما دولتمردان ایران و کشور سوئد است که جان و مال و زندگی‌ مردم در داستن شما سیاست مدا ران ماند مهره‌های شطرنج است شما به جای پافشاری برایه باز دید ایران یک سفر به سوئد داشته باشین این کشور را از نزدیک مورد برسی‌ قرار دهید کشوری که من در آن زندگی‌ می‌کنم از طلایه دارن رعایت حقوق بشر در دنیا به شمار میرود آری کشور سوئد که وزیره امور خارجه ‌اش چندی پیش با سفر به ایران با دولتمردان آن کشور ملاقات داشته تا روابط حسنهٔ خود را از قبل محکم تر کند ایرنیک شما آنرا ناقصه حقوق بشر خواندی ایران را میگویم ما ایرانیها ضرب‌المثلی داریم که میگه قسم حضرته عباسو باور کنیمیا دوم خروس رو،،،روابط حسنه دولت سوئد با ایران را باور کنیم یا گزارش‌های ..هفتگی شما در مورد حقوق بشر در ایران را ؟؟؟؟کشور سوئد عزّ م خود را جزم کرده تا تمام پناهجویان ایرانی‌ را به کشور ایران دیپورت کند ، ما ایرانیان شما کشور‌های غربی را نخواهیم شناخت ،،اگر ایران کشوری ناامن و ناقض حقوق بشر است چرا کشور سوئد که در دنیا به عنوان کشوری صلحجو و منادی آرامش در دنیاست  به چنین اقدامی دست زده؟؟؟؟؟؟،این سوال نه تنها بلکه سوال ۷۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ایرانی‌ از شمار روسای شما در سازمان ملل  و دیگر سازمانهای بین‌ لمللی است .

 

اصغر مهدیزاده

 

پناهجوی مقیم سوئد،….

۱۹۰۷۸۳..per number

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)