سعیدی ازاعضای “سندیکای کارگران شرکت واحد” است که درمراسم “روزجهانی کارگر, ۱۱ اردیبشت” توسط عوامل امنیتی بازداشت شده است و به دلیل اعتراض به اوضاع سخت معیشت کارگران بطور غیرقانونی دربند ۲۰۹ زندان اوین زندانی است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)