درادامه دیدارهای رضا شهابی با نمایندگان کارگران از کشورهای دیگر در درپنجاه دومین کنگره “س. ژ. ت.” درشهر دیژون فرانسه, وی دیدارهایی با نمایندگان فرهنگیان فلسطین ازبیت المقدس و نمایندگان کشورهای ژاپن وکره جنوبی و دیگر بخش های “س. ژ. ت.” داشتند.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)