تصادفی است؟

▪️درست وقتی خبرگزاری امنیتی فارس گرا می دهد، نادرفتوره چی به رضاشهابی حمله میکند. فتوره چی بداند که همانطورکه زندان و شکنجه رضا شهابی صرفا باعث رسوایی شکنجه گرانش شد، ترور شخصیتی او هم چهره طراحانش را رسواتر و سیاه تر خواهد کرد.

▪️حمله به رضاشهابی حمله به جنبش مستقل کارگری ایران است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)