نادر بکتاش-

شازده کوچولو  کتاب کوچولو ئی بود که همیشه می‌خواستم فراموش کنم.

کتاب داستان کوچولوئی که جهان بزرگ و بی رحم را به سخره گفت و هل من مبارز طلبید.

پیروز شد.

هنوز شازده کوچولو است که در قلب میلیاردها نفر نشسته است و آن‌ها را به مبارزه علیه دنیایی دعوت می‌کند که ابلهان و جنایتکاران تنها به شمارش دارایی هایشان فکر می‌کنند و برای بالا بردن دارائی شان می کشند.

فکر می‌کنم آنتوان سنت اگزوپری و البر کامو دوقلو بودند. زندگی و مرگ پر شباهت آن‌ها اتفاقی بود.

اما آنچه نوشتند و برای انسانیت گذاشتند تاریخ و گذشته و بویزه آینده‌ای را مشترکا برای ما گذاشته است.

تا همت و امادگی ما چه باشد.

http://www.dw.de/%DB%B7%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%88%DA%86%D9%88%D9%84%D9%88-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86/a-1671866

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)