دو سال پیش!
روز پنچ شنبه ۱۴ آوریل ۲۰۱۷ در دانشگاه عبدالولی خان / مشغل خان دانشجو ۲۳ ساله به جرم کفر گویی توسط خود دانشجویان این دانشگاه در یک حرکت جمعی با چوپ و سنگ به قتل رسید. لازم به یاد آوری ست. مذهبیان در نهایت ترس، وحشت زد مشغل خان این دانشجو پرسشگر را با هر وسیله ممکن می زدند. و در نهایت بی رحمی او را تیکه تیکه و زنده زنده سلاخی کردند/ نه کسی به داد مشغل رسید و نه پلیسی در پی نجات ش بر آمد، البته در پاکستان این اتفاقات زیاد است قبل از مشغل مرد دیگری به جرم قرآن سوزی زنده زنده و با حمایت پلیس به آتش کشیدشد. و کسی برای نجات او گامی بر نداشت.
جاهلانی که به محمد و خدا باور دارند عاشقان جنایت پیشه و بی رحم هستند چون مکتب اسلام بر اساس بی رحمی و خشنونت پا گرفت است
با نهایت تاسف باید گفت دنیا پر از جاهلت واپسگرایست

مشغل خان شاعر و نویسنده شمع روشن شبهای تاریک در پاکستان بود

مشغل خان انسان برزگ و به یاد ماندنی است. که در پاکستان به دست اسلام سیاسی با شکنجه به دلیل گفتن حقایق “کفر گفتن” کشته شد ، وحشیانه کشت شد ، راه او پر رهرو باد ، یاد او همیشه در دلها زنده خواهد مانده ، زنده باد بی خدایی، زنده باد انسانهای لایک و بی دین که اختیار را برگزیدن . مشغل خان من تو را شاهد می گیریم ، فرخنده دختری که در کابل کشته شد را شاهد می گیرم ، فاروق – را شاهد می گیرم و با صدای رسا خواهم گفت حق با مشغل خان بود ، زنده باد بیخدایی.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)