فکر کردی فروش گل ها
تاریکی دردناک نادانی را روشن میکند
یا شاید شکستن بال ها
تو را به اوج آرزو ها خواهد رساند
و خشک کردن جویبارها
ریزش باران خوشبختی را بر تو روان میکند
یا با بستن منقار ها؛
آوازه خوانی رویائی
بر بستر تو ترانه حیات میخواند
و تو با رقصی دل انگیز
• از میان شاخسارهای خشم میگذری
و شاکیان عشق برایت هورا میکشند
بهاران خواهد گذشت
با باران
قطرات آب نفوذ میکنند
در لابلای سنگ ها ستم
ودر زمستانی سخت
منجمد خواهند شد
آن زمستان دیر نیست؛

۲۷.۰۱.۱۳۹۸
ر. باقری

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)