اتحاد جمهوری خواهان ایران

بیانیه اتحاد جمهوری خواهان ایران در محکومیت اقدام آمریکا در رابطه با گنجاندن سپاه پاسداران در لیست تروریسم،یک بار دیگر ضرورت آسیب شناسی اپوزسیون را اثبات نمود. شاید هم حق با مارکس بود که می گفت آموزش دهنده باید آموزش دیده باشد!

تحلیل گر،کارشناس،فعال سیاسی، فعال حقوق بشری چه تفاوتی با سازمان و تشکیلات و حزب و اتحادیه سیاسی دارند؟ آیا هر آنچه را که به ذهن مان خطور کرد می توانیم با عنوان بیانیه در قالب تشکیلات،سازمان و اتحادیه سیاسی انتشار دهیم!

یک تحلیل گر می تواند با توجه به تحولات بین المللی و تاثیرات آن بر جامعه مورد نظرش فرضیاتی را طرح نماید و دلایل خود را برای اثبات آن مفروضات بیان نماید و در نتیجه گیری خود به پیش بینی وقایع آینده بپردازد و آن را در قالب مقاله منتشر نماید.در عین حال یک فعال حقوق بشری یا فعال ضد جنگ می تواند در قالب کنش های گوناگون هر گونه جنگی را محکوم نماید. اما آیا در یک بیانیه سیاسی-تشکیلاتی می توان با پیشگویی آینده و توسل به نیت خوانی پیشاپیش عمل فعلیت نیافته را با حدس و گمان محکوم یا تایید نمود!

آمریکا با استناد به عملکرد گذشته سپاه پاسداران این سازمان را در لیست گروه های تروریستی گنجاند.ایران هم در اقدام متقابل نیروهای ارتش آمریکا موسوم به سنتکام را با استناد به عملکرد گذشته  به عنوان نیروهای تروریستی شناسایی نمود.

به بیان دقیق تر ما نمی توانیم بگوییم چون سپاه پاسداران به بحرین حمله خواهد کرد ما این عمل را پیشاپیش در قالب یک بیانیه تشکیلاتی محکوم می کنیم یا چون حدس می زنیم آمریکا به ایران حمله خواهد کرد پس ما آن را پیشاپیش محکوم می کنیم!

اگر به زبان عامیانه تری بیان کنیم مانند این است که پیشاپیش مرگ یک فرد را به او تسلیت بگوییم و برای اینکه نشان دهیم چقدر آدم با وجدانی هستیم مردن را محکوم کنیم!

این امر فقط در دو صورت امکان پذیر است، آنهم اینکه ابتذال سیاسی به درجه ای رسیده باشد که نگارندگان بیانیه در قالب تشکیلات سیاسی از کمترین دانش سیاسی و شناخت عرف دیپلماتیک بی بهره باشند، در این حالت همه چیز مجاز است!

حالت دوم زمانی است که این امر آگاهانه و عامدانه رخ دهد که در این صورت پیشنهاد من به این دوستان این است که:

نه مفهوم جمهوری را خوار گردانید، نه نام ایران را بازیچه. در همین راستا می توانید نام این دکان سه نبش را به محفل محافظه کاران فرصت طلب عافیت خواه  تغییر دهید.

 

آرش فضیلت

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)