مرگم!
تقصیر فالگیر سرکوچه تان بود
هربار
امید را
بمن می فروخت
……………………………….

قاسم تاباک

………………………………..
زندگی!
تماشای فیلم وحشتناک ای است
زیرسن چهارده سال
قدغن است
……………………………..
…………………………
باران!
دختر همسایه مان است
هرروز
درپنجره می بارد
………………………………..
………………………………..
تیر باران ات کرد
آن دلی که…
برایت
مرده بود
……………………………..
……………………………..
سرزمینم
سرباز است
هر روزی
به بهانه ای
می میرم
………………………..
……………………….
عکسم را
پائین کشید
تفنگش را
با میخ ای
آویزان کرد
…………………………
………………………..
زلفهایت  را که
زرد کردی
من نیز
فروریختم
………………………….
…………………………..
همچون ماه 
از من 
دوری
…………………………
………………………..
هیچ سیل ای نتوانست
تو اما
دلم را
به تنهایی بردی
…………………………………..
………………………………….
توقطاری
من نیز ریل
مجبوریم
باهم باشیم.
……………………………………
………………………………….
ایستاده می میرم
تاکه سرزمینم
ازکوچ ام
دلخور نشود
…………………………….
…………………………..
تقصیر من نبود
راه راه  است
پیرهن ات
……………………………….
………………………………
سوره ی انفال
بزرگترین
گورستان جهان است
…………………………….
…………………………….
کودکان حلبچه
تا پنج هزار
می توانند:
شمارش کنند
…………………………….
………………………………
من وتو
درعکس ای
جایمان می شود
دوربین ها
به حوادث هولناکی می اندیشند
………………………………..
……………………………….
قبل ازاینکه
اعدام اش کنند
قرص هایش را خورد
می گفت:
نمی باید…
دل!
ازطپش باز ایستد
………………………………
……………………………..
سایه ی همه درختهارا
برایش آوردم
می خواستم
کمی
دیرتربرود
………………………….
…………………………
بمن گفت:
دیکتاتوری
برای صلح
می جنگی
……………………..
………………………
باور به
پروانه های پیرهن ات ندارم
لخت شو
تا طعم بوسه را
کسی نبیند
…………………………
…………………………..
مخالف پرواز نیستم
زاغ ها
جلوچشمانم
سیاه وسپید اند
………………………..
…………………………
مشغول خوانش چشمانت ام
همچون مترجمی آزاد
نمی دانم:
بمیرم
یاکه
زندگی کنم
…………………………
…………………………..
مادرم 
که مرا می بیند
بهاراست
برگهایش فرو می ریزد
………………………….
…………………………
احترام زمین را
نگه می دارم
گرنه
درپرواز
خبره ام
………………………………
…………………………….
هیچ پرنده ای
درکنارم نمی نشیند
پراز ویرانی ام
…………………………..
………………………….
می گویند:
جهان گرد است 
ومن سالهاست که به دنبال ات
سرگردانم
………………………………
………………………………
 
 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)