«ته نفا ل»
 
خوایه!
کورده کان ببووره
که ناتوانن:
قورئان ختم که ن
که ئه گه نی سوره ی ئه نفال
هه موویان ده مرن
………………………………………..
……………………………………….
«انفال»
 
خدایا!
کردها را
ببخشا…
که نمی توانند:
قرآن ختم کنند
به سوره ی انفا ل که می رسند
همه می میرند؟؟!!
……………………………………………
…………………………………………..

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)