سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه با صدور فراخوانی از کارگران واحدهای تولیلدی و صنعتی استان خوزستان خواسته است به یاری سیل‌زدگان بشتابند.

کارگران و مردم زحمتکش:

سیل ویرانگر همراه با عدم امکانات مناسب و لازم، شرایط بسیار دردناکی را برای سیل زده گان رقم زده است. موج جدید سیل، ،همچنان جان و مال میلیون ها کارگر و زحمتکش را تهدید می کند.

با وجود تلفات جانی و مالی فراوان و بسیار نگران کننده، مردم فلک زده، کارگران و زحمتکشان، هیج امیدی به دریافت کمک های واقعی و مورد نیاز، از طرف دولت و نهاد های وابسته را ندارند.

این عدم اعتماد، نه بر اثر حدس و گمان و بدبینی، بلکه بر اساس تمامی شواهد قابل درک می باشد و احدی نمی تواند منکر آن بشود.

با توجه به این شرایط، لازم است که کارگران هفت تپه، کاغذ پارس هفت‌تپه، حریر پارس هفت تپه، کشت و صنعت میان آب هفت تپه، شرکت شیر پگاه خوزستان در شوش و..‌. دیگر مراکز کارگری و همچنین دیگر کارگران و زحمتکشان، همچنان که تاکنون سیل زده گان را مورد حمایت همه جانبه قرار داده اند، همچنان به حمایت های بی دریغ خود ادامه دهند.

هر چند که کارگران و خانواده های کارگری خود با فقر و نداری دست و پنجه نرم می کنند ،اما واقعیت این است که ما کارگران و مردم زحمتکش دادرسی نداریم. پس باید با اتکاه به خانواده بزرگ کارگری در بعد سراسری، کمک حال خود باشیم و با همت و فداکاری بیشتر از گذشته هر آنچه را که در توان داریم در اختیار سیل زده گان بگذاریم.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه دست تمام کسانی که در این راه پیش قدم بوده و کمک حال سیل زده گان بوده و هستند را به گرمی می فشارد و به سهم خود از شما عزیزان کمال تشکر را داریم.

به امید آنکه سیل خروشان همدردی و همیاری و در کنار هم بودن، سر آغازی باشد برای همبستگی بیشتر و رسیدن به بهار آرزو هایمان!

 

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

  ۱۸ فروردین ۱۳۹۸

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)