مسئولان ﺧﻨﺪﺍﻧﯿﻢ
ﻣﺎ در ایران میمانیم
ﻣﺎ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ
ﺍﺭﺙ ﭘﺪﺭ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯿﻢ

ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺍﻧﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ
ﻫﻮﺷﯿﺎﺭ ﻭ ﺑﯿﻨﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ
ﺩﺭ ﺩﺯﺩﯼ ﺍﺯ ﺑﯿﺖ ﺍﻟﻤﺎﻝ
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺍﻧﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ

ژن های برتر هستیم
در دزدی رازدار هستیم
ما مسئولین خوشحالیم
در تعطیلات می مانیم

 

پی نوشت یک، برای یافتن عکسی مناسب این سرود، بر آن شدیم در گوگول کلمه مسولان را جستجو کنیم، با نوشتن کلمه مسولان کلمه دزد بعد از آن پیشنهاد شد.

پی نوشت دو، عکس‌ها از مسولان و مسولان دزد آنقدر زیاد شد که امکان انتخاب را مشکل و مجبور شدیم از عکس صرف نظر کنیم.
این مسولین را در هر قوه و فرا قوه ای و در هر اداره و بانک و شرکتی می توانید بیابید.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)