هر اصلاح معناداری در عرصه سیاست و سیاست‌گذاری نیازمند آن است که اکثریت جامعه متقاعد شود چنین تغییری مفید و لازم است. ارائه استدلال قانع‌کننده یکی از بهترین روش‌ها برای قانع کردن دیگران است؛ این که تغییر شرایط به نفع همه خواهد بود. فعالیت برای شناسایی مخاطب و ایجاد ارتباط با او به منظور ارائه ایده‌تان برای تغییر را، «پیام رسانی» می‌نامند. بدین ترتیب، «پیام» همان محتوا یا ایده‌ای است که قصد دارید آن را به مخاطب ارائه کنید.

مطلب آموزشی نبض‌ایران تحت عنوان «تولید پیام‌های قابل پذیرش و قدرت‌مند» جنبه‌های مختلف تولید پیام را به تفصیل شرح می‌دهد. مطالعه این مطلب را به کنشگران اجتماعی و سیاسی توصیه می‌کنیم.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)