سازمان های بزرگ جاسوسی جهان مانند سیا ، ام آی سیکس ، شین بیت و … اگر هم در یک سازمان اطلاعاتی دیگر ، مخبر داشته باشند ، اخبار به دست آمده از مخبر خود را نه تنها انتشار نمی دهند که تا مدتها از آنها استفاده هم نمی کنند تا امنیت مخبرشان به خطر نیفتد ، کدام عقل سلیم باور می کند که ” روح الله زم ” یک تنه یک سیستم اطلاعاتی در درون وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه بوجود آورده و سازماندهی می کند که بدون ترس از لو رفتن ، اخبار بدست آمده از آنان را منتشر نماید
ادامه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)