جه قدر امیدوارانه و دلسوزانه صحبت می‌کند این دکتر معظمی… بحثش شاید کمی تکنیکی یا تخصصی به نظر برسد، اما به نظر می‌رسد که آشنایی با این ایده‌ها و فعالیت‌های محیط زیستی شاید برای همگان لازم باشد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)