شاید  شکستِ اَهریمن  شود این بهار

نوروزِ  آزادی شود    ایرانِ امروز  این خانه ی شیطان

ایستگاهِ  سَریع السّیرِ  دوزخ

شاید   نوروز شود  در ایران این آوَردگاهِ کُهنه ی  اهریمن و مردم

از هزاره ها  گـُذر کند این بهار  و این زمین و زمان   معجزه کند …

هوا  پُر از  هلهله ی شادیِ مردم  شود شهرها و روستاها   همه ترانه خوان

پُر از  شادیِ زنان   مردان بچّه ها      پُر از شادیِ جوانان

معجزه ای  برایِ سالی   نو سالی      دیگر

حاجیانِ فیروز   رویِ سَرهایِ دزدانِ  عشق و شادی و شورِ زندگی

با  کُلاه های سُرخ    رقص پوتین هایِ رنگارنگ

جَشنی بزرگ  ثَمَرِ درد شود    با شکوفه هایِ سخت تر

میوه هایِ آذرین   همه لبریزِ عَطر   همه سِتَم-بُر .   

امیر سارم  

کانالِ تلگرام     : https://t.me/amirsarempoems

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)