صدور احکام قرون وسطایی شلاق علیه فعالین کارگری و مدنی بشدت محکوم است!

بنا به گفته محمد علی جداری فروغی وکیل جعفر عظیم زاده، ایشان به جرم غیبت از زندان به سی ضربه شلاق محکوم شده است. در همین حال بنا به گفته اقای رضا خندان، همسر نسرین ستوده، ایشان علاوه بر حکم طولانی زندان به ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده است.

جعفر عظیم زداه بخاطر سالها فعالیت مستمر، در اطلاع رسانی از اعتراضات کارگری در ایران و دفاع از حقوق کارگران، از جمله در اعتراض به سطح نازل دستمزدها و امنیتی کردن پرونده های کارگری و با سالها مقاومت در زندان، تلاش برای متشکل کردن کارگران شایسته تقدیر و قدردانی است. پاسخ جمهوری اسلامی به این فعالیت ها زندان صدور و حکم بشدت غیر انسانی شلاق است.

نسرین ستوده سالهاست  به دفاع از حقوق موکلین خویش، دفاع از حقوق بشر، حقوق و آزادی های فردی و زنان مشغول است. نسرین ستوده بخاطر این فعالیت ها شایسته تقدیر و قدردانی است. در مقابل جمهوری اسلامی ایشان را بخاطر این فعالیت ها بارها و سالها زندانی کرده و اکنون با حکم جدید  ۳۳سال زندان  و ۱۴۸  ضربه شلاق غیر انسانی ترین حکم را در مورد ایشان صادر کرده است.

ما از صدور احکام قرون وسطایی شلاق خشمگین بوده و آنرا بشدت محکوم میکند و آزادی بی قید و شرط کلیه فغالین سندیکای و مدنی در بند را خواستاریم

پلاتفرم اتحادیه های کارگری سوئد – ایران ضمن محکوم کردن این احکام  و از دولت ایران اکیدا می خواهیم که فورا و سریعا این احکام را لغو کند 

. پلاتفرم اتحادیه های کارگری سوئد – ایران :

احکام شلاق و زندان جعفر عظیم زاده و نسرین ستوده بشدت محکوم کرده

آزادی بی قید و شرط کلیه فغالین سندیکای و مدنی را خواستاریم

ما از شما می خواهیم که به برخورد امنیتی, اذیت و آزار با فعالین کارگری که رویه مرسوم در کشور شما است پایان دهید!

اعتراضات فعالین کارگری و مدنی نبایست بعنوان تهدید علیه امنیت کشورمطرح باشد.

سندیکاهای مستقل و آزاد به عنوان نمایندگان قانونی و رسمی کارگران برسمیت شناخته شوند.

پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد – ایران

۱۴ مارس ۲۰۱۹

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)