سیاست غلطی که بیش از یک میلیون کشته، چند میلیون زخمی و صد ها میلیارد دلار خسارت مادی برجای گذاشت. آیا بهتر نیست به عوض سیاست جنگ طلبانه از سیاست های گفتگو و دوستی و صلح با مردم دنیا دفاع کنیم؟

سیاست غلطی که بیش از یک میلیون کشته، چند میلیون زخمی و صد ها میلیارد دلار خسارت مادی برجای گذاشت. آیا بهتر نیست به عوض سیاست جنگ طلبانه از سیاست های گفتگو و دوستی و صلح با مردم دنیا دفاع کنیم؟

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com