حکومت هایِ دیکتاتوری، ضَعف ها و کاستی ها و جنایت ها و رازهایی دارند که نمی خواهند آشکار شود. معمولن بیشترِ این رازها و جنایت ها سیاسی است یا به مسائلِ خصوصیِ رهبرانِ دیکتاتوری، مربوط می شود و دیکتاتوری ها، آدم ها و سازمان هایی دارند که اینگونه خبرها را، سانسور کنند. در دیکتاتوریِ آخوندیِ جمهوری اسلامی امّا سانسور بسیار گسترده تر و فریبکارانه تر از هر حکومتِ دیکتاتوریِ دیگر است چون در اساس، آخوندهایی محور جمهوری اسلامی هستند که درجه بندی دوره هایِ آموزشیِ آنها در حوزه هایِ علمیه، مثلِ حجت الاسلام و آیت الله و آیت الله العُظما، نه برای آشکار کردن حقیقت دین و زندگی، که آخوندها هر کدام از این رُتبه ها را دقیقن برایِ توانایی در هرچه بیشتر پوشیده داشتنِ حقیقت، دریافت می کنند. به همین دلیلِ تربیتی، هر آخوند، همواره در خودآگاه و ناخودآگاهِ خود، نگرانِ آشکار شدنِ حقیقت است. بنابر این دیکتاتوریِ آخوندیِ جمهوری اسلامی در پایه و اساسِ خود از آشکار شدن حقیقتِ دین و زندگی در هراس است. وَ دایره ی سانسورهایِ  جمهوری اسلامی ،  بسیار گسترده است : دیکتاتوریِ آخوندی، بیش از هر چیز از کتاب و روزنامه ی آزاد و هر رسانه ی خبری می ترسد و اینهمه سانسورِ فیلم و ترانه و عکس به این خاطر است که مردمِ ایران برایِ دستیابی به فیلم و عکس و ترانه و اینچنین، تحریک شوند  و کمتر از دلیلِ اصلی سانسور با خبر شوند ، که اگر فقط خبرهایِ دزدی و فساد و دروغ و جنایت آخوندها و رهبران و گردانندگانِ جمهوری اسلامی، سانسور شود، فکر و ذهنِ مردمِ ایران به دزدی و خرابی و فساد و ستم آخوندها و رهبران و آدم هایِ جمهوری اسلامی، بسیار بسیار روشن تر می شود مردم از حقیقتِ دزدانِ حاکم، آگاه می شوند. و حتّا در این روزهایِ پایانیِ ۱۳۹۷ خورشیدی و با اینهمه سختی هایِ زندگیِ مردمِ ایران، آخوندها و رهبران و گردانندگانِ دیکتاتوریِ جمهوری اسلامی به دلیل آنهمه سابقه ی دزدی و جنایتی که دارند، به سازماندهی سخت تری برایِ اینترنت و ماهواره و رسانه ها، می اندیشند تا سانسور در ایران بازهم بیشتر شود. چون  آنها از آشکار شدنِ حقیقت بسیار می ترسند.

         –  امیر سارم    https://t.me/amirsarempoemsکانالِ تلگرام

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)