تعمق کن! رفیق
               ٭٭٭
قبل از اینکه نفرت را 
همچون خنجر تیز دو لبه
                در قلبم فرو کنی!
  ‌                [تعمق کن! رفیق
 
به دفتر پر از خاطرات            
به گفتار رفاقت که زمانی ارزش بود
                به سیگاری که بهم دادی
گفتی بعد از یک چای داغ می چسبد. 
اگر دل و دماغی بود!
                      [تعمق کن! رفیق 
              
 من از بی عاطفه ترین انسانها – هم
                      انتقام نمی گیرم 
 بهتر از هر کسی 
می دانی که من
عاشق عاشق شدنم
 و زیبایی ها را دوست دارم]
 به حرمت آن لحظه های 
         باهم بودن
           قبل از اینکه دیر شود!
        ‌                          [ تعمق کن! رفیق    
 
      
مجبورم و به اجبار  
 بجای نوشتن یک شعر عاشقانه 
با توصیفی از لب به لب 
 که شیرینی زندگی ست 
 نفرت را به چالش بکشم
    ٭٭٭
تا جهل و خرافه را 
همچون باغبان پیر هرس کنم 
چرا که بهار با باران زیباست  
چشم با اشکی به یاد رفیق
به یاد آن چای داغ 
 آن سیگاری که گر گرفتی!
و گفتی بکش 
بعد از یک چای داغ می چسبد!
                       [ تعمق کن! رفیق
 
صلابت کوه در صبوری و
     درخت پیر را از سایه اش !
                                     بایدش! دید
مثل  رودخانه که شجاعتش را 
در زلالی و رفتن ش عریان عریان است! 
 
قبل از اینکه نفرتت را
 همچون جنجر تیز دولب 
              در قلبم فرو کنی 
                      ازت میخواهم 
                         با کمی فرو تنی! 
                          تعمق کنی! رفیق
                       قبل ازینکه دیرشود.!
                                 [تعمق کن! رفیق.
            ‌                                        شمی صلواتی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)