پنجمین کتاب ماه تهرانتو به بررسی کتاب آیات شیطانی اختصاص داشت. در این قسمت فرشته مولوی درباره‌ی آیت شیطانی سخنان مقدماتی را بیان می‌کنند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)