اخبار روز: سازمان سراسری کارگران سوئد، اتحادیه کارگران حمل و نقل، اتحادیه کارگران شهرداریها، سازمان مرکزی کارمندان سوئد و اتحادیه فلز سوئد با انتشار بیانیه ی مشترکی خطاب به مسئولین جمهوری اسلامی ایران از آنان خواستند به تعقیب، اذیت و آزار و شکنجه فعالین کارگری ایران پایان دهند!


به گزارش «پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد – ایران»، متن این بیانیه به شرح زیر است:

سازمان سراسری کارگران سوئد، ال.او و اتحادیه کارگران حمل و نقل سوئد در سالهای اخیر مبارزه کارگران ایران برای تشکیل سندیکاهای کارگری مستقل و آزاد، اعتراضات علیه عدم پرداخت به موقع دستمزد ها و نقض حقوق پایه ای بشر و اتحادیه ای در ایران را بطور دقیق دنبال کرده اند. ما در موارد متعددی مقامات حکومتی در ایران را بدلیل تعقیب، اذیت و آزار، دستگیری و شکنجه فعالین کارگری مورد انتقاد قرار داده و آن را محکوم کرده ایم.
هر اعتراض و اعتصاب توطئه علیه امنیت ملی، تحریک و تهدید علیه نظم عمومی تلقی شده و با خشونت بیرحمانه و توسط دادگاههای ناعادلانه به زندان های طویل المدت منجر میشود.
اخیرا از خانه گردی ها و دستگیری های شبانه فعالین کارگری شرکت نیشکر هفت تپه و گروه ملی فولاد اهواز مطلع شده ایم. بعلاوه مطلع شده ایم که این فعالین به طرز وحشیانه ای در زندان شکنجه شده اند.
دستگیری و شکنجه اسماعیل بخشی، علی نجاتی از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و سپیده قلیان دانشجو موجب اعتراضات وسیع در داخل ایران و در سطح بین المللی شده است.
لازم به یادآوری است که اسماعیل بخشی و سپیده قلیان بعد از آزادی موقت بطور رسمی موارد شکنجه خود در زندان را شرح داده و خواهان پاسخ گویی مسئولین به اعمال شکنجه وحشیانه خود شده اند. روز ۲۰ ژانویه اسماعیل بخشی و سپیده قلیان مجددا دستگیر شده و به مکان نامعلومی منتقل شده اند.
لازم به یادآوری است که اعتراض کارگران به عدم پرداخت دستمزد کار انجام شده، علیه رشوه و خصوصی سازی شرکت بوده است.
حمله به و دستگیری رهبران کارگری به شرکت نیشکر و فولاد اهواز محدود نمانده بلکه همچنان ادامه دارد. روز ۲۹ ژانویه جعفر عظیم زاده رئیس و پروین محمدی نایب رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران دستگیر شده اند. 
ما می پرسیم که آیا وظیفه و مسئولیت هر دولتی نیست که به خواست برحق کارگران پاسخ داده و از آن حمایت کند؟
آیا وظیفه دستگاه قضایی هر کشور نیست که به شکایات رسیدگی کرده و متخلفین را دادگاهی کرده و از حقوق شهروندی و کارگری حفاظت کند؟
ما به این اعمال علیه فعالین اتحادیه ای آزاد و مستقل اعتراض داریم و آن را محکوم می کنیم. ما اعلام می کنیم که اعمال دستگاه های دولتی ایران تخلف ازکنوانسیون های پایه ای و برسمیت شناخته شده بین المللی از جمله سازمان جهانی کار است که ایران موظف به رعایت و احترام به آنان می باشد.
با توجه با این نکات ما می خواهیم که چنین اعمالی در قبال خواست های برحق کارگران بفوریت پایان یابد و اجازه داده شود که به شکایات کارگران در یک دادگاه عادلانه و علنی با حضور وکلای آنان رسیدگی شود.
ما در همکاری با سازمان جهانی کار و کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری، آی.تی.یو.سی، اقدامات لازم را برای رعایت و تضمین حقوق فعالین اتحادیه ای انجام خواهیم داد.

ما خواهان آنیم که:
• آزادی بی قید و شرط فعالین اتحادیه ای از جمله اسماعیل بخشی، علی نجاتی، جعفر عظیم زاده، پروین محمدی و همچنین سپیده قلیان.
• اذیت و آزار فعالین اتحادیه ای پایان یابد.
• اعتراضات فعالین کارگری نبایست بعنوان تهدید علیه امنیت کشور مطرح باشد. 
• سندیکاهای مستقل و آزاد به عنوان نمایندگان قانونی و رسمی کارگران برسمیت شناخته شوند.

سازمان سراسری کارگران سوئد، ال.او
اتحادیه کارگران حمل و نقل
سازمان مرکزی کارمندان سوئد (ت.س.او)
اتحادیه کارگران شهرداری ها (کمونال)
اتحادیه فلز

۶ فوریه ۲۰۱۹

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)