اگر چه ممکن است دو عبارت DNS over TLS و DNS over HTTPS مشابه باشند، هر دو درخواست‌های DNS را رمزگذاری می‌کنند، اما تفاوت‌ مهمی دارند که در این مقاله آموزشی ازوب‌سایت امنیت اینترنت کنش‌تک به آن می‌پردازیم.

ادامه مطلب در لینک زیر:

DNS چیست و چرا به TLS و HTTPS نیاز دارد؟ 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)