۱-
این سپیده دم
جبهه های جنگ درآرامش وسکوت
بسرمی برد…
انگارجنگجویان مشغول خواندن
آن کوتاه نامه های اند
که زن هایشان
برای سرزنششان فرستاده اند؟؟!!
 
۲-
سربازی گمنام را
اسیرنمودیم
نامه ای عاشقانه را
ازجیبهایش دراوردیم…
همه تعجب کردیم!!
بدون آن که به متن نامه به اندیشیم
درخودنجوانموودیم
که شایدروزی مانیزاسیرشویم
وآنان جیب هایمان رابگردندند؟؟!!
 
۳-
درجبهه های جنگ ایم
زن هایمان هیچ…
جواب تلفن هایمان رانمی دهند
شایدچنین می پندارند
که روزی جنگ را
باآنان نیزاغازکنیم؟؟!!

خالد بایزیدی (دلیر)

 
۱-
ئه وبه یانییه به ره ی جه ننگ ئارامه
له وه ده چیت…
جه نگاوه ره کان خه ریکی خویندنه ووه ی
ئه ووکورته نامانه ن
که ژنه کانیان
بوسه رزه نشتکردنیان ناردوویانه
 
۲-
سه ربازیکی نه یارمان به دیل گرت
نامه یه کی دلداریمان له گیرفانیا ده رهینا
سه رمان سوورما!!
بیئه وه ی بیرله ووه بکه ینه ووه
ره نگخ روژیک ئیمه ش به دیل بگیریین و
ئه وان گیرفانه کانمان بپشکنن؟؟!!
 
۳-
له به ره کانی جه نگداین
ژنه کانمان
وه لامی زه نگی ته له فوونه کانمان ناده نه وه!
دیاره پییانوایه روژیک
جه نگ له گه ل ئه وانیشدا به رپا ده که ین؟؟!!
 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com