در اعتراض به دستگیری گردانندگان نشریه و اتهامات وارده به آنها, و سرکوب و نقض آزادی بیان از جانب رژیم، پیوندهای تمامی شماره های “نشریه گام” در اینجا یکجا عرضه می شود.

۱:
https://t.me/gam1395/13

۲:
https://t.me/gam1395/41

۳:
https://t.me/gam1395/65

۴:
https://t.me/gam1395/79

۵:
https://t.me/gam1395/92

۶:
https://t.me/gam1395/121

۷:
https://t.me/gam1395/155

۸:
https://t.me/gam1395/195

۹:
https://t.me/gam1395/221

۱۰:
https://t.me/gam1395/241

۱۱:
https://t.me/gam1395/256

۱۲:
https://t.me/gam1395/262

۱۳:
https://t.me/gam1395/275

۱۴:
https://t.me/gam1395/297

۱۵:
https://t.me/gam1395/330

۱۶:
https://t.me/gam1395/399

۱۷:
https://t.me/gam1395/511

۱۸:
https://t.me/gam1395/651

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com