میزگرد سیاسی و بحث آزاد 

جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران برگزار می کند

 

  • ضرورت اتحاد عمل نیروی های جمهوری خواه دمکرات – احمد آزاد، منا سیلاوی، خسرو امیری، سعید عزیزی – یکشنبه۲۷ژانویه ۲۰۱۹ در پالتالک …

 

جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران 

میزگرد سیاسی و بحث آزاد 

 

یک‌شنبه ٢٧ ژانویه ٢٠١٩ ـ از ساعت ٢٠:٣٠ تا ٢٣:٣٠ 

در تالار مجازی پالتالک 

 

موضوع: 

“ضرورت اتحاد عمل نیروی های جمهوری خواه دمکرات” 

(نگاهی به فراخوان همکاری مشترک ده جریان جمهوری خواه و تفاهم نامه مورد توافق انان) 

 

آغازگران بحث: 

احمد ازاد: سازمان اتحاد فدائیان خلق 

منا سیلاوی: سخنگوی حزب تضامن دمکراتیک اهواز    

خسرو امیری: جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران 

سعید عزیزی: اتحاد دمکراتیک آذربایجان – بیرلیک 

 

آدرس تالار مجازی 

Paltalk 

1– Asia and pacific 

2– Iran 

3–Jonbesh Jomhouri Khahan Democrat va Laic Iran 

 

شورای هماهنگی جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)