گاهنامۀ هنر و مبارزه
۸ ژانویه ۲۰۱۹

نقد مارکسیسم

دربارۀ

نظریۀ روانکاوی

کاترین کلمان، پی یر برونو، لوسین سو

۱۹۷۳، انتشارات سوسیال

(انتشارات حزب کمونیست فرانسه)

ترجمۀ حمید محوی

نشر دوّم گاهنامۀ هنر و مبارزه، ۲۰۱۹

پیشگفتار مترجم:

کپی رایت و ضرورت نافرمانی مدنی:
برای دومین انتشار مجازی کتاب حاضر علاوه بر تصحیحات خیلی مختصر و صفحه آرائی جدید و تنظیم پاورقیها در پائین صفحه ضروری می‌دانم تا دربارۀ وضعیت حقوقی این کتاب که زیر پوشش کپی رایت می‌باشد مختصراً مطالبی را توضیح دهم.

در گذشته طی پیغامی به پی یر برونو یکی از نویسندگان کتاب حاضر دربارۀ ترجمۀ فارسی نوشته‌هایش، در پاسخ ابراز خشنودی کرد ولی کتاب مورد نظر ما توسط انتشارات سوسیال منتشر شده (انتشارات متعلق به حزب کمونیست فرانسه است) و می‌بایستی با این انتشارات برای کسب مجوز تماس می‌گرفتم… سرانجام بطور خلاصه، به من پاسخ دادند که درخواست من برای انتشار ترجمۀ فارسی به بخش امور خارجۀ این خانۀ انتشاراتی منتقل شده است. از سال ۲۰۱۶ تا کنون باید منتظر می‌ماندم، با وجود این برای ترجمۀ کتاب دیگری (مارکسیستها و دین. نوشتۀ میشل وره) دوباره درخواستم را از این انتشارات تمدید کردم ولی از آن تاریخ همچنان منتظر پاسخ باقی مانده‌ام. بنظر می‌رسد که برای امور انتشاراتی گفتگو کنندۀ خوب و مناسبی نبوده و نیستم. ولی امروز با توجه به وضعیت پیش آمده و موانعی که قوانین و موازین کپی رایت برای فعالیت‌های فرهنگی و ادبی من ایجاد کرده است، از این پس برای انتشار ترجمه‌هایم راهکار نافرمانی مدنی را به اجرا می‌گذارم. و یکایک کتابهائی را که تا کنون از فرانسه بفارسی ترجمه کرده‌ام به رایگان در انترنت منتشر خواهم کرد.

نخستین ترجمه‌ای که بر اساس نافرمانی مدنی منتشر کرده‌ام «گزیدۀ نوشته‌ها دربارۀ استعمار» نوشتۀ مارکس و انگلس است. در پیشگفتاری که برای این کتاب نوشته‌ام به شکل مفصلتری دربارۀ چرائی‌های نافرمانی مدنی توضیح داده‌ام. علاوه بر این، تا کنون چند مقالۀ دیگر دربارۀ همین موضوع یعنی مشکلات پیش آمده با کپی رایت نوشته و منتشر کرده‌ام و علاقمندان به موضوع می‌توانند به این نوشته‌ها مراجعه کنند، در اینجا عنوان دو مقاله را یادآور می‌شوم که در جستجوگر انترنت قابل دسترسی ست: ۱) باتلاق کپی رایت. مالکیت خصوصی بر والاگرائی و گسترش تروریسم.. ۲) در باب جهان کتاب.

فقط در اینجا باید اظهار تأسف عمیق خودم را برای این حرکت اجتماعی و عدالت خواهانه ابراز کنم (مزاح سرنوشت) زیرا نافرمانی مدنی و سرپیچی از کپی رایت با کتابهائی آغاز می‌شود که ناشران آن بترتیب شوروی (سابق) و حزب کمونیست فرانسه هستند.

برای انتشار پیشین این کتاب از امیر کشفی یکی از مترجم‌های برتراند راسل در ایران برای تصحیحات بسیار مؤثر و استراتژیکش سپاسگذاری می‌کنم. در پاریس خیابانی هست به نام Saints Pères پدران مقدس، گویا که کارهای فرهنگی و فرهنگ بطور کلی پدران متعددی دارد.

حمید محوی

پاریس/ ۸ ژانویه ۲۰۱۹

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com