فروغ: انور کنگو مردی هفتادساله، شاد وسرحال با شورو هیجان درمقابل دوربین از جنایاتی که شخصا درجریان کشتارکمونیست های اندونزی دردهه شصت دراین کشور انجام داده می گوید. این مرد خوش چهره حتی با بستن سیمی آهنی برگردن فردی از اهالی ده اش به شما نشان می دهد که به چه آسانی وبیرحمی به دست خود صدها نفر را درآن دوره کشته است. برای بیننده باورنکردنی است که او و چند نفر دیگر از همکارانش با غرور وسربلندی مثل یک قهرمان از نقش خود در کشتار آدم ها (سه میلیون نفر درکل کشور) درمقابل دوربین حرف می زنند. و هنوز آزادانه زندگی می کنند. و پس از گذشت چند دهه هیچ کس آنها را بازداشت نکرده و هیچ کس علیه آنها شکایتی نکرده است! هیچ سازمان حقوق بشری درباره این افراد تحقیق نکرده و جنایات آنها را افشا نکرده است. حتی خانواده های قربانیان هم علیه آنها کاری نکرده اند.

این فیلم درلاهه درفستیوال :
Movies that Matter
به نمایش درآمده است. فیلمی باورنکردنی از تاریخی خونبار به کارگردانی Joshua Oppenheimer است . داستان هایی باورنکردنی دراین فیلم بازگو می شوند. درآن دوره دولت اندونزی با تبلیغات شدید و سرکوب، گروه زیادی از مردم عادی و روستاییان را به قتل عام کمونیست ها و افرادی که با آنها همکاری کرده بودند واداشت، آن تبلیغات را می توانید با تبلیغات علیه یهودیان درجنگ دوم مقایسه کنید، مردم کمونیست کشی را برای خود افتخار می دانستند و آنها را به گفته خودشان مثل سگ های نجس قتل عام کردند. تا کنون هیچ افشاگری اصولی دراین مورد صورت نگرفته است. قاتلان آزادانه درمیان دیگران زندگی می کنند. دراین فیلم یک شوی تلویزیونی مربوط به چند سال پیش را می بینید که تعدادی دیگراز جانیان باز با شادی وسروربه بازگویی افتخارات ملی خود درنابود کردن کمونیست های این کشور نشسته اند.
اطلاعات بیشتر در مورد فیلم را از اینجا ببینید.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)