محسن نامجو، چند ایده برای اندیشیدن در رابطه‌ی موسیقی و آسمان از کتاب چهار مقاله سیزده دسامبر پاریس نشر ناکجا سه شب با محسن نامجو و چهار مقاله در پاریس

13 Dec:

14 Dec:

18 Dec:

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)