محسن نامجو، چند ایده برای اندیشیدن در رابطه‌ی موسیقی و آسمان از کتاب چهار مقاله سیزده دسامبر پاریس نشر ناکجا سه شب با محسن نامجو و چهار مقاله در پاریس

۱۳ Dec:

۱۴ Dec:

۱۸ Dec:

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com