در این پرونده چندین گفتگوی مهم با کارشناسان افغان در باره شکل گیری حزب دموکراتیک خلق و شکل گیری احزاب جهادی  صورت گرفته و چندین تحلیل درباره احزاب وجود دارد.‌

در این پرونده به منازعات سیاسی، ایدولوژیک و قومی پرداخته شده و این که چرا تا هنوز یک حزب سیاسی فراگیر در کشور جا باز نکرده و هر از گاهی که حزب و سازمان های سیاسی سر بلندکرده به دام قوم و ایدولوژی فرو غلطیده است.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)