دیروز ۲۶ آذرماه دادگاه انقلاب اهواز شعبه ۱۲ بازپرسى دادگاه انقلاب قرار وثیقه براى آزادى اعضاى یک خانواده تا پایان دادرسى صادر کرده است.

شعبه ۱۲ بازپرسى دادگاه انقلاب اهواز براى حطاب ظاهرى سارى ۷ میلیارد، امین ظاهرى سارى ۷ میلیارد، خانم آمنه ظاهرى سارى ۳ میلیارد و همچنین در شعبه ۴ دادگاه انقلاب براى على ظاهرى سارى ۳ میلیارد ریال قرار وثیقه صادر شده است در حالى که حقوق بازنشستگى حطاب ظاهرى سارى فقط یک میلیون تومان است.

امین ظاهرى سارى ۲۲ ساله از اهالى شهر اهواز کوى علوى همراه پدرش حطاب ظاهرى سارى ۵۷ ساله طى احضاریه بازپرس شعبه ۱۲ دادگاه انقلاب اهواز به ناحیه امام على (ع) تابع اطلاعات سپاه واقع در ملى راه جنب بیمارستان ابوذر ساعت ۱۰ صبح چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۷ بعد از مراجعه بازداشت شدند. روز بعد سه شنبه ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۷ خانم آمنه ظاهری سارى ۲۰ ساله فرزند حطاب ساکن کوى علوى (حى الثوره)، فارغ التحصیل رشته حسابدارى، توسط اطلاعات سپاه در منزل پدرش بازداشت شده است. این سومین عضو خانواده از روز دوشنبه تا روز سه شنبه توسط اطلاعات سپاه بازداشت مى شود.

امین ظاهرى سارى، دانشجوى رشته تربیت بدنى دانشگاه آزاد اسلامى اهواز که بدلیل فعالیتهاى فرهنگى و مدنى سابقه بازداشت داشته است. پدر این خانواده حطاب ظاهرى سارى از بیمارى هاى معده و التهاب روده و دیسک کمر رنج مى برد و نیاز به درمان دارد.

خانواده بازداشت شدگان مى گویند: دو تن از آنها روز سه شنبه ۲۹ آبان ماه به زندان منتقل شدند، حطاب ظاهرى سارى به زندان شیبان یا زندان مرکزى اهواز بند ۶ منتقل شده است و خانم آمنه ظاهرى سارى به زندان سپیدار بند نسوان منتقل شده است.

امین ظاهرى سارى و پسر عمویش یوسف سوارى در ۱۵ آذرماه ۱۳۹۷ به زندان شیبان بند ۴ منتقل شده‌اند.

على ظاهر سارى در ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ توسط اداره اطلاعات اهواز همراه چند تن از فعالان عرب بازداشت شده بود و پس از تحمل ۴ ماه بازداشت در سلولهاى انفرادى بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز همراه با شکنجه شدید جسمى و روحى که منجر به کشیدن ناخن هاى وى شده است، به زندان شیبان منتقل شده است. على ظاهر سارى، متولد اردیبهشت ۱۳۷۱، متاهل، فارغ التحصیل رشته حقوق، از اهالى کوى علوى (حى الثوره) شهر اهوازمى باشد. او فعال مدنى و فرهنگى مى باشد که در برگزارى شب هاى شعر عربى و زنجیره هاى حمایت از کارون و در اعتراضات به انتقال آب کارون و تخریب آثار تاریخى منطقه فعالیتهاى زیادى داشته است. اخیرا براى على ظاهرى سارى قرار وثیقه ۳ میلیارد ریال تا پایان دادرسى توسط دادگاه انقلاب اهواز شعبه ۴ صادر شده است.

یکى از افراد این خانواده مى گوید؛ توانائى تهیه ۲۰ میلیارد ریال قرار وثیقه را نداریم ومنزل مسکونى ما در کوى علوى اهواز ارزش یک میلیارد ریال هم ندارد، چه برسد به ۲۰ میلیارد ریال!!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)