Rainbow Flag

Image source

دادگاه عالی کانادا به نفع دانشجویان ال‌جی‌بی‌تی و علیه دانشکده حقوق که دانشجویان را از رابطه همجنسگرایانه منع کرده بود، حکم داد.

دادگاه عالی کانادا در روز جمعه حکم خود را در مورد این پرونده که هم مدافعان «آزادی‌های مذهبی» و هم مدافعان «حقوق اقلیت‌های جنسی» به نتیجه آن چشم دوخته بودند، اعلام کرد.

این دانشگاه حقوق از دانشجویان تعهد گرفته بود که سکس با همجنس و سکس خارج از ازدواج نداشته باشند.

این دانشگاه وابسته به مسیحیان انجیلی که همچون سایر موسسات آموزشی از تمامی استان‌های کشور درخواست تایید صلاحیت می‌کند تا مدرکش در آن استان اعتبار داشته باشد، از طرف سه استان با عدم پذیرش مواجه شد.

جامعه حقوق دانان استان‌های انتاریو، بریتیش کلمبیا و نووا اسکاتیا با تایید صلاحیت این دانشگاه در استان خود مخالفت کردند و دلیل آن را همین قانون اعلام کردند که دانشجویان را از هر گونه رابطه جنسی خارج از یک ازدواج بین دو غیرهمجنس منع می‌کند.

این موضوع در این استان‌ها به دادگاه برده شد و دادگاه در دو استان نووا اسکاتیا و بریتیش کلمبیا از دانشگاه دفاع کرد. اما در استان انتاریو دادگاه از حق جامعه حقوقدانان برای ممانعت از اعطای صلاحیت به این دانشگاه دفاع کرد.

این موضوع نهایتا به دادگاه عالی برده شد.

دادگاه عالی کانادا تشخیص داد که حفظ حقوق دانشجویان ال‌جی‌بی‌تی بر آزادی‌های مذهبی مقدم است.

حکم دادگاه عالی موفقیت بزرگی برای جامعه ال‌جی‌بی‌تی در کانادا به شمار می‌رود.

دادگاه عالی حکم کرد که حمایت از ارزش‌های برابری و حقوق بشر در حرفه حقوق و حفاظت از امنیت دانشجویان ال‌جی‌بی‌تی بر حق دانشگاه برای استفاده از آزادی‌های مذهبی مقدم است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com