سازمان حقوق بشر ایران، ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۷: یک زندانی که با اتهام قتل عمد به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بود، در محوطه زندان مرکزی مشهد (وکیل آباد) اعدام شد.

بنا به گزارش رکنا، سپیده دم چهارشنبه ۲۱ آذر ماه، حکم اعدام یک مرد ۵۰ ساله در محوطه زندان مرکزی مشهد به اجرا درآمد. این زندانی با اتهام قتل همسر خود که در سال ۱۳۸۹ رخ داد به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بود و شاکیان پرونده که دختران وی بودند تا آخرین لحظه حاضر به رضایت نشدند.

فرد اعدام شده در خصوص انگیزه ارتکاب قتل گفته بود: “به همسرم شک داشتم و به دلیل این بدبینی‌ها بود که او یک سال قبل قهر کرد و به همراه فرزندانم به مشهد آمد”.

در این گزارش به هویت فرد اعدام شده اشاره‌ای نشده است.

طبق گزارش واحد آمار سازمان حقوق بشر ایران ۲۴۰ اعدام از میان ۵۱۷ اعدام در سال ۲۰۱۷ با اتهام قتل عمد صورت گرفته است. عدم درجه بندی برای قتل عمد در ایران باعث می‌شود هر نوع قتلی فارغ از شدت و ضعف و انگیزه متهم، منجر به صدور حکم اعدام شود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)