چرا “ملی گرای افراطی ” انقلابی ” ؟
. ملی گرایی و نه البته پان ایرانیسم که تفکری منحط است ، اس و اصل اساسی هر گفتمانی است که بتواند بیشترین جمعیت مردم را برای مبارزه با ج.ا. به زیر پرچم خود جمع کند .

ادامه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)