احمد رأفت، روزنامه‌نگار با سابقه ایرانی و‌ سازمان حقوق‌بشر ایران، در راستای پروژه «اعدام بس است»، در نظر دارند کارزاری ویدیوئی با عنوان «۶۰ ثانیه علیه اعدام» راه اندازی کنند.

کارزار «۶۰ ثانیه علیه اعدام» از طریق ویدیوهای کوتاه ۶۰ ثانیه‌ای به مقابله با اعدام می‌پردازد.
شما می‌توانید به صورت مستقل ویدیوئی ۶۰ ثانیه‌ای درباره مخالفت با مجازات اعدام ضبط و ارسال کنید. یا اینکه مستقیم با آقای رأفت (تهیه‌کننده) تماس بگیرید تا از طریق تماس اسکایپی ویدیو شما ضبط شود.
از طریق ایمیل زیر می‌توانید ویدیو‌های خود را ارسال نمایید و یا برای تماس اسکایپی هماهنگی‌های لازم را انجام دهید.
آدرس تماس:
 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)