منظور از این عنوان ” افتخار کردن به داشتن نژاد ایرانی ” نیست که هر ملتی افتخارات تاریخی خود را دارد و هرنوع تاکید به برتری نژادی یک قوم ، مذموم و غیر انسانی است ، اما مباهات کردن به ایرانی بودن دلائل دیگری دارد که اکنون برای شما مخاطب خوب خود توضیحمی دهم
ادامه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)