درود بر کارگران و معلمان بازداشتی آقایان و خانمها: اسماعیل بخشی، امید شاه محمدی، عباس واحدیان شاهرودی، سپیده ی قلیان، حسین رمضانپور، علی فروتن، محمدرضا رمضانزاده، حمیدرضا رجایی، مصطفی رباطی، حسن جوهری، علی کروشات ، پیروز نامی، محمد علی زحمتکش و خانم دیده بان ، نامتان ترانه ی زندگی برای کودکان ایران آزاد خواهد بود.

مقاومتتان در زندان های استبداد افتخار هر ایرانی و هر انسان است. ترس بخودتان راه ندهید که استبداد گرفتار بزرگترین بحران تاریخ ۴۰ ساله اش شده و نوید آن را میدهد که بزودی فرزندان ایران از نعمت آزادی برخوردارشوند.

—– —– ——

سید هاشم خواستار نماینده معلمان کشور: چگونه مرا ربودند و میخواستند دیوانه معرفی کنند که با همت و تلاش و آگاهی و بیداری ملت قهرمان ایران ناکام ماندند.

در ۵ قسمت درج شده است :‌

قسمت اول
https://t.me/hashemkhastar/1284

قسمت دوم
https://t.me/hashemkhastar/1285

قسمت سوم
https://t.me/hashemkhastar/1286

قسمت چهارم
https://t.me/hashemkhastar/1287

قسمت پنجم
https://t.me/hashemkhastar/1288

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)