کارگران هفت تپه با ارج نهادن به حضور زنان و تریبون دادن به آنها نشان دادند که جنبش شورایی به تبعیض جنسی “نه” میگوید.

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)