شانزدهمین روز اعتصاب و اعتراض کارگران #نیشکر_هفت_تپه

تا آخر ایستاده ایم

دزد آزاد, کارگر زندانی!

*******

سفره صداقت و رفاقت

درحالیکە کارگران نیشکر هفت تپه مقابل فرمانداری شوش در اعتصاب و اعتراض بسر میبرند، تعدادی از آنها در حال تهیە غذا برای همکارانشان هستند. این اتحاد و همدلی رمز موفقیت آنهاست.

چهار شنبه ۳۰ ابان ۹۷

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)