درپانزدهمین روز اعتصاب کارگران بخش های مختلف شرکت نیشکر هفت تپه روز گذشته تمامی اعضای مجمع نمایندگان کارگری این شرکت به همراه چند فعال کارگری و یک خبرنگار زن توسط نیروهای امنیتی رژیم بازداشت شدند. در این رابطه “سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه” با اتشار اطلاعیه های ضمن اعلام اسامی بازداشت شدگان، این اقدام دستگاه های امنیتی رژیم را به شدت محکوم کرده و خواهان آزادی فوری آنها شده است. بر طبق این اطلاعیه بازداشت شدگان عبارتند از: پویا پشمه، سعید منصوری، جلیل احمدی، عظیم سرخه، سعید کثیر، علیزاده، سید حسن فاضلی، صمیر احمدی، مهدی داودی، مهندس سلامت نیا، عماد کثیر، محمود سعدی، اسماعیل بخشی، سپیده قلیانی، مسلم آرمند، محمد خنیفر، خالد تمیمی، ایمان اخضری. آخرین خبرهای رسیده حاکی است که تعدادی از دستگیر شدگان آزاد شده اند.

در بخشی از این اطلاعیه آمده است:

“هم زنجیران! نمایندگان شما تنها به دلیل حق خواهی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده اند. این یک خیال واهی است که با دستگیری کارگران و نمایندگان کارگری، صدای اعتراض ما خاموش میشود. ما همزمان که خواست و مطالبات مطرح شده را پیگیری می کنیم، باید با اعتراض و تجمع خواستار آزادی فوری تمام بازداشت شده گان باشیم. این تنها بخش کوچکی از شرافت، حرمت و کرامت کارگری ماست که در مقابل این زورگویی ها ایستادگی کنیم. نگذاریم دوستان کارگرمان به بند کشیده شوند. با تداوم اعتصاب و حضور گسترده خود در خیابان های شوش یک بار دیگر ثابت کنیم که؛ “نه تهدید, نه زندان دیگر اثر ندارد”….از این طریق از تمامی تشکل ها، سازمان ها، افراد و تمام کسانی که مدافع جنبش طبقه کارگر در ایران هستند، خواستاریم ضمن حمایت از کارگران هفت تپه به هر طریق مناسب برای آزادی کارگران در بند در کنار کارگران هفت تپه قرار گیرند.”

در پاسخ به این فراخوان، کارگران اعتصابی به تجمع های خود ادامه داده و بر خواستهای خود پافشاری کردند. کارگران با تجمع در جلو فرمانداری شوش خواستار آزادی بازداشت شدگان شدند. در همان حال حمایت از کارگران هفت تپه در بخش های دیگر جنبش کارگری در حال گسترش است. کارگران فولاد اهواز در دهمین روز اعتصاب خود با تجمع در مقابل استانداری خوزستان خواهان آزادی کارگران هفت تپه شدند. کارگران شرکت هپکوی اراک، بخشی از معلمان کرمانشاه، جمع هایی از معلمان در شهرهای مختلف خوزستان، کارگران پتروشیمی، ماهشهر، آبدارانی شاور، نیشکر میان آب، کاغذ پارس، دانشگاه علامه طباطبائی، با برگزاری تجمع های اعتراضی دستگیری نمایندگان کارگران هفت تپه را محکوم کردند و از خواسته های کارگران اعتصابی پشتیبانی نمودند.

روز گذشته هم چنین بیانیه ای با امضای ٢٠٠ نفر از کارگران و فعالین کارگری در حمایت از اعتراضات و اعتصابات کارگری در مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و مجتمع فولاد اهواز انتشار یافت. در این اطلاعیه آمده است:

“طبقه کارگر فصل جدیدی از مبارزات را در پیش روی خود می بیند. اعتصابات و اعتراضات کارگری در بخش های مختلف طی ماه های اخیر به روشنی نشان داده است که طبقه کارگر برای جلوگیری از تباهی جسمی و روانی و برای تجلی انسانیت خود، هیچ راهی جز مبارزه ای متحدانه با شرایط موجود حاکم بر زندگی اش ندارد. اعتصابات و اعتراضات کنونی در شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و گروه ملی فولاد اهواز اعتلای مبارزات تاکنونی طبقه کارگر ایران است. اعتراضاتی که افق دیگری از مبارزات کارگری را بە روی ما گشوده است. از مطرح نمودن امر شوراهای مستقل کارگری با اتکا بە نیروی طبقه کارگر در محیط کار و تولید، بعنوان ظرفی مناسب جهت کانالیزه کردن مبارزات کارگران و دخالت دادن بخش وسیع تری از کارگران در امر مبارزه, تا حضور چشم گیر زنان بعنوان بخشی از نیروی کار، فضای مرد محور اعتراضات و اعتصابات کارگری را به کلی دگرگون کردە است، انتقال مبارزات کارگران از محیط کارخانە و کارگاه های کار و تولید به محیط زیست و زندگی کارگران و پشتیبانی و حمایت مردم از خواست و مطالبات کارگران، پیوند و اتحاد طبقاتی کارگران در دو مجتمع بزرگ کشور، حول مطالبات مشترکشان ضمن اینکه نشان از نقطه قوت طبقه کارگر در این برهه زمانی مشخص دارد، اما همزمان این مبارزات نیازمند و مستلزم حمایت و پشتیبانی سراسری و همە جانبە ی دیگر کارگران در بخش های مختلف تولیدی و صنعتی کشور و همچنین دیگر جنبش های اجتماعی، جنبش معلمان، دانشجویان، زنان، و همە ی فعالین سیاسی در عرصە های مختلف است. چنین امری نیز خود مستلزم ایجاد تشکل هایی در سطح سراسری و در محیط کار و زیست کارگران برای هماهنگی و ایجاد حمایت و همدلی بیشتر در میان کل طبقه کارگر است.”

کمیته خارج کشور حزب کمونیست ایران نیز با انتشار اطلاعیه ای ضمن محکوم کردن تھاجم نیروھای رژیم به تجمع کارگران و دستگیری نمایندگان و رھبران آنان، کلیه احزاب و سازمان ھای سیاسی چپ و سوسیالیست، نھادھای مدافع مبارزات طبقه کارگر و ھمه انسانھای آزادیخواه را به اقدام مشترک در خارج از کشور، در دفاع از مبارزات رو به گسترش کارگری و تودە ای فراخوانده است. بگذار این نکته را نیز به این اخبار امید بخش اضافه کنیم:

همه آنچه که اکنون در ایران می گذرد، نشان از فرصت جدیدی دارد که برای نیروهای چپ و کمونیست در این جامعه بوجود آمده است.
اما این فرصت قبل از آنکه تاثیر گذاری باشد، تاثیر پذیری است.
هیچ نیروی سیاسی دیگری نه در تئوری و نه در عمل، بالقوه به اندازه گروه های چپ و کمونیست از ظرفیت و امکان تاثیر پذیری از چنین حرکت هایی برخوردار نیست.
سنگ محک جدیدی به میدان آمده است و نیروهای چپ در معرض آزمون جدیدی قرار گرفته اند.
آزمونی که اگر قرار باشد با انگیزه ها، فرهنگ، اخلاق و روشهای رایج تاکنونی به آن پای بگذارند، این فرصت تاثیر پذیری را نیز از دست خواهند داد.
به شعارها، به تاکتیک ها، به سخنان، به اهداف قابل حصول کارگران هفت تپه و فولاد و غیره نگاه کنید، انگار همزمان هم سیاستمدارانی کارکشته و هم آژیتاتورهای برجسته شده اند.
سیاستمدارانی که نیروی خود را می شناسند، نیروی دشمن را می شناسند و تاکتیک درست اتخاذ می کنند.
سیاستمدارانی که می دانند هنوز راه نسبتا درازی در پیش دارند و باید وحدت صفوف خود را برای پیمودن این مسیر طولانی حفظ کنند .
آژیتاتورهایی که اجازه نمی دهند دشمن نیروی تحت فرمانشان را مرعوب کند، اعتماد به نفس و امید می آفرینند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)