نوشته هاى حامیان نامزدى اقاى خاتمى از جمله حلقه نزدیک به ایشان مانند اقاى جلائى پور و ادله چهل گانه أش را که می خواندم فکر مى کردم چقدر رؤیاپردازى در تحلیل یا توصیه سیاسى سکه ای پرخریدار است. ناکامى هاى سیاسى به جاى ان که حس خلاقیت ما را بیدار کند و راهى تازه پیش پاى ما بگشاید ما را به درون خیالات خوش مان از “واقعیت بدان صورت که کاش مى بود” فرو مى برد و دست اخر به انگیزه هاى نوستالژیک سر از راه حل هاى ازموده و سپرى شده درمى اوریم. فکر مى کنم یکى از نمادها و پیامدهاى ضعف قدرت سنجش عقلانى مشتاقانه به استقبال تجربه هاى ازموده شده و باطل شده رفتن است. 
در این که اقاى خاتمى برانداز نیست تردیدى نیست. اصولا در حکومت هاى توتالیتر این حکومت است که “برانداز” را تعریف مى کند. از میان این همه زندانى سیاسى از جمله موسوى و کروبى کدام یک تا کنون گفته اند هدف فعالیت شان براندازى نظام جمهورى اسلامى بوده است؟
بنا براین وقتى اقاى جهانگیرى از قول اقاى خامنه اى نقل می کند که إصلاح طلبان مرز خود را با براندازان مشخص کنند احتمالا مقصود او را نادیده مى گیرد. اقاى جهانگیرى مى توانست از اقاى خامنه ای بپرسد چه کسى در بیست سال اخیر اماج حمله شخصى و عمومى ایشان بوده و با تعریف عقل سلیم از براندازى برانداز به شمار مى رفته؟ از ایت الله منتظرى گرفته تا تاج زاده.
دیگر ان که مهم نیست اقاى خاتمى در دل به به ولایت فقیه باور ندارد. مهم ان است که مردم را قانع کند ولایت فقیه امرى عرضى است و مى توان در ساختار موجود جمهورى اسلامى اصلاحات کرد. یعنى باور داشته باشد علت شکست اصلاحات در دوره خاتمى خود اصلاح طلبان بودند نه نهادهاى قدرت. نهادهاى قدرت تغییر نکرده اند پس اقاى خاتمی باید توضیح دهد ایشان نسبت به شانزده سال پیش چه تغییرى کرده که فکر می کند ایده ها و برنامه هاى او این بار موفق خواهند بود.
هم چنین زشت ترین نوع سیاست ورزى عشوه گرى هاى به ظاهر اخلاقى است. اقاى خاتمى اگر سیاست مدار خوبى است نیازمند ان نیست که منتظر ریاست جمهورى بنشیند. از همین امروز به جاى “پویش” و “موج” راه انداختن در التماس به ایشان براى تصدى مقام منجى گرى، مى تواند برنامه اى عملى واقع بینانه و با ذکر جزییات برای خروج از بحران منتشر کند. این که دیگر نیازى به اجازه اقاى خامنه اى یا تأیید صلاحیت شوراى نگهبان ندارد.
و اخر ان که کسانى که از نامزدى اقاى خاتمى دفاع مى کنند ناگزیرند توضیح دهند چه راهى براى قانع کردن اقاى خامنه ای، سپاه و شوراى نگهبان دارند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com