شاید بعد از اون افتضاح «پریود»، این کار مشترک نامجو با گروه ایندو، بهانه‌ی خوبی باشد برای آشتی‌کنان شب عیدی….

این کار که به یاد فریدون فروغی ساخته شده است را از اینجا می‌توانید بشنوید

 

گر به تو افتدم نظر چهره به چهره رو به رو

 شرح دهم غم تو را ، نکته به نکته ، مو به مو

مهر تو را دل حزین بافته با قماش جان

 رشته به رشته ، نخ به نخ ، تار به تار و ، پو به پو

 از پی دیدن رخت همچو صبا فتاده ام

 کوچه به کوچه ، در به در ، خانه به خانه ، کو به کو

 می رود از فراق تو خون دل از دو دیده ام

دجله به دجله ، یم به یم ، چشمه به چشمه ، جو به جو

دور دهان تنگ تو ، عارض عنبرین خطت

 غنچه به غنچه ، گل به گل ، لاله به لاله ، بو به بو

 ابرو و چشم و خال تو صید نموده مرغ دل

 طبع به طبع و ، دل به دل ، مهر به مهر و ، خو به خو

 در دل خویش ” طاهره ” گشت و ندید جز تو را

 صفحه به صفحه ، لا به لا ، پرده به پرده ، تو به تو 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)