امیر رفت اما ………….
این نوجوان بختیاری ،با تاکید مکرر ،بر بختیاری بودنش و بختیاری خواندنش ،احساس قومی سرکوفته و پنهان و به حاشیه رانده بختیاری ها را منقلب کرد و به تبع آن حمایت بی مانند همه لرها را (هر چند،او به عادت برخی نسل جدیدی های بختیاری .اشاره محکم به تبار لری خویش نکرد ) به همراه داشت. موج توهین و هتاکی و طعنه هموطنآن فارس و فارس زبان ایرانی امیر ،به لر بودنن او ،دامنه حمایت از او را ،از یک مقوله صرفا مسابقه به جدالی قومی تبدیل کرد امیر رفت اما
جنجال امیر ،ماهیت نژادپرستانه و نژاد ستیزانه اکثریت هموطنان ایرانی فارس و فارس زبان امیر را بر ملا کرد و پوشالی بودن شعار های دروغین : ما همه ایرانی هستیم ، شما لر ها ،ایرانیان اصل و اصل آریایی هستید و چه و چه و چه … ثآبت کرد که همه تعارفاتی بیش نیست و با همه تلاش برخی ناسیونالیست های فارس و همینطور فارس گرایان بختیاری .که مدعی بودند بختیاری لر نیست و پارس و فارس است ،ثابت کرد که سر بزنگاه مسائل و منافع حتی پیش افتاده یی چون یک مسابقه آواز ، برای عموم هموطنان فارس ، ما لر هستیم و چوپون هستیم و بیگانه هستیم : بدبختانه باید گفت ناسیونالیسم و فاشیسم فارس و فارسی ؛ خودی و بیگانه نمی کند وبین لر و ترک یا لر و عرب فرقی نمیگذارد . و فقط ،جهت کوبدن عرب یا ترک است که ازعواطف ما مردم ساده لر ،استفاده ابزاری میکنند تا در جبهه آنان باشیم .آن وقت من بختیاری که دیروز مرا خر و احمق و بی تمدن و چوپان میخواند ،میشوم : فرزند کوروش و هخامنشی و پارسی اصیل !
ما قوم پراکنده و متفرق لر که در همه پرسی ها ،انتخابات ، حکومت ،توزیع بودجه و رفاه و در کل در سطح ملی گمنام و در شمار نمیآییم و حق ما همیشه نصیب فارس ها و ترک های آذری شده است .دشمنی ترکان قاجار با لرها به خصوص بختیاری ها بر همه روشن است ولی بیشک عناد و دشمنی  ناسیونالیسم فارسی  پس از قلع و قمع لرها و سران بختیاری از سراغاز بر سر کار آمدن دودمان پهلوی ها ،که ایده اولژی آنها نه پان ایرانیسم ،که پان فارسیسم و فارسی سازی بود ،بر مردم لر و بخصوص ما بختیاری ها نیز آشکار شدست .
شاید این ماجرا تلنگری به شعور قومی خفته ما بوده است .
به خود، به هویت خود ،به زبان خود ،به ملیت و قومیت خود احترام بگذاریم و پا به فشاریم ،تا دیگران نیز ملزم به احترام به هویت ما گردند .

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com