به نظرم روزهای آخر اسفند، بهترین و شادترین روزهای سالند. خیلی هم مهم نیست که کجای این جهانی‌اید. دستکم خاطرات روزهای آخر اسفند ایران، در همین کانادا و اروپای کماکان بی‌شکوفه  با شما است… همین که روزها طولانی‌ترند و سهم ما از آفتاب بیش‌تر می‌شود، خودش غنیمتی است.

به شکرانه آفتاب و بهاری که در نهایت می‌آید.. ( با این مشایی و احمدی‌نژاد، آدم نمی‌تونه از واژه بهار هم استفاده کنه )  بهار هم یواش یواش داره مثل سایر کلماتی می‌شه که در این سال‌ها مصادره‌اش کردن: پاس‌دار، جان‌باز، بسیج و…

به هر حال به سلامتی عید و بهار،  ویسکیتون هم با یخ و بی‌یخ نوش!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)