ستمگران زن ستیز شصت روز است که #نجمه_واحدی و #هدی_عمید را به خاطر “آموزش شروط ضمن عقد” و “برابری در کارخانگی” بازداشت و به “تلاش برای براندازی خانواده” متهم کرده اند!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)